SEND OUT MESSENGER &
LOGISTIC SERVICES

SEND OUT เซนด์ เอ้าท์ ให้บริการรับส่งพัสดุและเอกสาร รวมถึงบริการขนส่งและกระจายสินค้า ที่มีระบบ Proof of Delivery
การตรวจสอบการจัดส่งและควบคุมพนักงาน และยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในระบบงานขนส่ง ที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจเลือกใช้บริการ

Delivery Service

บริการรับเช็ค วางบิล ส่งสินค้า รับคืนสินค้า สำหรับลูกค้าธุรกิจ และ ผู้ประกอบการค้าปลีก

Track & Trace

ลูกค้าสามารถเช็คสถานะการจัดส่งสินค้าจากระบบได้ทันที real time เช็คลายเซ็นต์และรูปภาพได้

Customer Service

เรามีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในการจัดส่งสินค้าและแก้ไขปัญหาหน้างานได้ทันที

Insurance

ประกันความเสียหาย 100% ของสินค้าในขณะจัดส่ง

Acceptable Price

ราคาค่าจัดส่งสินค้า เป็นราคาที่จับต้องได้

เราพร้อมพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นทุกๆ วัน


ค่านิยมของเรา


Service Attitude


พนักงานของเราทุกคนต้องมีทัศนคติ
การบริการต่อลูกค้าด้วยใจ

Tailor-Made and
Customize Service


เราสามารถให้บริการส่งสินค้าและเอกสาร
แบบเฉพาะเจาะจงที่ตรงกับความต้องการ
ในลักษณะธุรกิจของคุณ

Ready to Adapt
and improve


พนักงานของเราพร้อมที่จะปรับตัว
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยไม่ยึดติด
กับความเคยชินและสิ่งเดิมๆ


ลูกค้าของเรา