บริการของเรา
บริการรับเช็ค วางบิล ส่งเอกสาร ส่งสินค้า
สำหรับลูกค้าธุรกิจ (B2B) รายเดือน รายปี
Detail :
  • บริการรับส่งสินค้าขนาดเล็ก-เอกสาร (รายชิ้น)

เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีปริมาณงานต่อวันไม่แน่นอน   โดยบริษัทจะจัดพนักงานเข้าไปรับงานในวันและเวลาที่ลูกค้ากำหนด (รับงานเริ่มต้นที่ 3 ชิ้นขึ้นไปต่อวัน) โดยคิดค่าบริการตามระยะทางจริง เริ่มต้น  100 บาท

 

  • บริการเก็บเช็ค-วางบิล (รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน) 

เราดูแลเรื่องยุ่งๆ ในงาน ส่งเอกสาร แทนคุณ ทำหน้าที่เปรียบเสมือนฝ่ายบัญชีในบริษัทของคุณ

งานรายวัน : ลูกค้าแจ้งรับเอกสารช่วงเย็น วิ่งงานวันถัดไป คืนงานพร้อมสรุปรายงานผลการวางบิล-เก็บเช็ค ในแต่ละวัน เพื่อให้คุณตรวจสอบสถานะในการจัดส่ง และ ใช้เป็น record ในงานของคุณได้อย่างดี

 

งานรายเดือน : ลูกค้าจ่ายงานมาให้บริษัทเป็นรายสัปดาห์ หรือ รายเดือน  ทางบริษัทจะเป็นผู้บริหารงานเก็บเช็ค วางบิลให้กับลูกค้าทั้งเดือน  และทำรายงานสรุปการจัดส่งเป็นรายวัน   

หน้าที่ในการบริหารงานเอกสารปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา ซึ่งในระหว่างวัน ลูกค้าสามารถตรวจสอบงานผ่านระบบ Tracking ได้ real time อีกด้วย

 

  • บริการส่งสินค้ามีมูลค่า ตรวจนับสินค้าก่อนส่งมอบ สำหรับลูกค้าธุรกิจ 
  • บริการส่งสินค้ามีมูลค่า เช่น บัตรเติมเงิน, บัตรน้ำมัน, คูปองน้ำมันที่ใช้แทนเงินสด, บัตรของขวัญ, โทรศัพท์มือถือ  ในกรณีสูญหายหรือเสียหายจากการกระทำของพนักงานของบริษัทฯ รับประกันความเสียหายตามมูลค่าสินค้าจริง

 

  • บริการส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกสำหรับสินค้าที่ไม่สามารถส่งได้ด้วยมอเตอร์ไซค์ 
  • เป็นบริการขนส่งสินค้าโดยรับสินค้ามาไว้ที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท และส่งสินค้าในวันถัดไป คิดค่าบริการเหมาเที่ยว โดยเริ่มต้น เที่ยวละ 1,200 บาท