บริการของเรา
บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารประจำบริษัทต่างๆ
Detail :
  • บริการพนักงานมอเตอร์ไซค์รับส่งพัสดุขนาดเล็ก-เอกสาร (รายเดือน)
  • หรือ ต้องการพนักงานรายเดือนสำหรับการส่งสินค้าเฉพาะเจาะจงในความต้องการของคุณ สามารถบอกเราได้

เป็นการให้บริการส่งพนักงานรับ-ส่งเอกสารที่มากประสบการณ์ไปประจำที่สำนักงาน หรือ หน่วยงานของลูกค้า  โดยที่ลูกค้าสามารถสั่งงานกับพนักงานได้โดยตรง  

บริษัทจะคิดค่าบริการเป็นรายเดือน และมีพนักงานทดแทนในกรณีพนักงานประจำลาพักร้อน ลากิจ ลาป่วย หรือ ปฎิบัติหน้าที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ   

โดยที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบการเข้าทำงานของพนักงานได้ทุกเช้าและแจ้งตำแหน่งของพนักงานได้ real time ในระหว่างวัน 

 

ในอัตราค่าบริการรายเดือนจะรวมเงินเดือน ค่าน้ำมัน ค่าสึกหรอ ค่าประกันสังคม ค่าประกันอุบัติเหตุ และรวมถึงระบบ Tracking งานเรียบร้อยแล้ว (ไม่รวมค่าที่จอดรถ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)