บริการของเรา
บริการส่งสินค้าเข้าร้านค้า
บริการรับคืนสินค้าจากร้านค้า
Detail :
  • บริการส่งและรับคืนสินค้าจากร้านค้าทุกประเภท

เป็นการให้บริการส่งสินค้าทุกประเภท ยกเว้น อาหารสด 

โดยที่ค่าบริการเริ่มต้น  100 - 250 บาท ต่อ 1 สาขา (สินค้าเกิน 5 กิโลกรัม คิดราคาเพิ่มขึ้นตามน้ำหนัก)