บริการของเรา
บริการส่งสินค้าเข้าห้างโมเดิร์นเทรด
บริการรับคืนสินค้า
Detail :
  • บริการส่งและรับคืนสินค้าในช่องทางสาขาโมเดิร์นเทรด

เป็นการให้บริการส่งสินค้าทุกประเภท ยกเว้น อาหารสด ในช่องทางโมเดิร์นเทรด เช่น สาขาของเทสโก้ โลตัส, เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส, บิ๊กซี, มินิ บิ๊กซี, พาวเวอร์บาย, บีทูเอส (B2S), ซีเอ็ด บุ๊คส์ (Se-ed), เอเชียบุ๊คส์ (Asia Book) 

โดยที่ค่าบริการเริ่มต้น  100 - 300 บาท ต่อ 1 สาขา (สินค้าเกิน 5 กิโลกรัม คิดราคาเพิ่มขึ้นตามน้ำหนัก)

การจัดส่งและรับคืนสินค้าในช่องทาง โมเดิร์นเทรด ทั้งหมด เป็นการส่งสินค้าที่มีขั้นตอนการส่งและการรับที่ค่อนข้างมีความละเอียดและต้องใช้พนักงานที่มีความรู้และความเข้าใจในการสื่อสารกับพนักงานที่สาขา เพื่อให้การทำงานถูกต้อง ไม่มีปัญหาในการตามสินค้าและเอกสารภายหลัง