บริษัท ริชเชสท์ กรุ๊ป จำกัด

   SEND OUT เซนด์ เอ้าท์ ให้บริการรับส่งพัสดุและเอกสาร ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑล เปิดบริการตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เชี่ยวชาญในด้านการส่งสินค้าในช่องทางโมเดิร์นเทรดและช่องทางคอร์ปอเรท (ลูกค้าองค์กร)

   เราให้บริการส่งสินค้าให้กับลูกค้าธุรกิจมากกว่า 1,00 บริษัท ใน 1 เดือน

   เราให้บริการส่งและรับคืนสินค้าในช่องทางโมเดิร์นเทรดและคลังสินค้าทุกวัน


SEND OUT มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดส่งสินค้า- เอกสาร การเก็บเช็ค วางบิล และชำนาญในเส้นทางที่ให้บริการ พร้อมทั้งระบบการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในงานขนส่งสินค้า

SEND OUT มีระบบติดตามสถานะของสินค้า (Proof of Delivery) ลูกค้าสามารถเช็คสถานะการจัดส่งสินค้าได้จากหน้าเว็บไซต์ทันที ในหน้าจอจะแสดงถึงลายเซ็นต์ของผู้รับสินค้า วันที่และเวลาของผู้รับสินค้า รวมทั้งแสดงถึงตำแหน่งของผู้รับสินค้าได้อีกด้วย ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ถ่ายหลักฐานอื่นๆ ในการรับสินค้าเพิ่มเติม สามารถแจ้ง SEND OUT ได้ หลักฐานที่ลูกค้าต้องการนั้นจะปรากฎในสถานะการจัดส่งสินค้าด้วยเช่นเดียวกัน

SEND OUT มีระบบการตรวจสอบและติดตามการทำงานของพนักงานในระหว่างวันอย่าง real time สามารถเช็คจากระบบได้ทันทีว่าพนักงานจะถึงจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการภายในกี่นาที และใช้เวลาส่งสินค้ารวมทั้งหมด 1 งาน เป็นระยะเวลาเท่าไหร่

   เป็นหน้าจอติดตามพนักงาน และ ติดตามยานพาหนะ เป็นตำแหน่งยานพาหนะแบบ real time ในกรณีที่งานเกิดปัญหา ทีมงานสามารถส่งพนักงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไปช่วยแก้ไขปัญหาได้
SEND OUT มีทีมงานหลังบ้านช่วยประสานงานได้อย่างทันท่วงที ในกรณีงานมีปัญหา เช่น พนักงานหาที่อยู่ปลายทางไม่พบ เนื่องจากฝ่าย Support สามารถเช็คตำแหน่งของพนักงานส่งสินค้าได้ จึงสามารถช่วยเหลือได้ทันที

SEND OUT มีระบบการสื่อสารในทีมงานส่งสินค้า เมื่องานมีปัญหา ด้วยวิธีการสื่อสารแบบกลุ่ม (วอร์) ผ่านระบบของ SEND OUT ทำให้ทราบปัญหาหน้างานทันที

SEND OUT มีระบบตรวจสอบเส้นทางการวิ่งงานของพนักงานส่งสินค้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในสินค้าที่จัดส่ง และสามารถดูข้อมูลเส้นทางย้อนหลังได้ถึง 1 ปี

SEND OUT มีระบบรายงานสรุปสถานะงานแต่ละวันโดยที่สามารถ export จากระบบได้ทันที และในรายงานสามารถคลิกดูบิลที่ใช้ส่งสินค้าได้ ไม่มีปัญหาสินค้าส่งไม่ถึงผู้รับ

SEND OUT มีการรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานตามมูลค่าของสินค้าจริง (สำหรับเอกสารไม่เกิน 3,000 บาท)